تبلیغات

آشنایی با طرح كتاب من

توضیح:

·        سامانه كتاب من طرحی است ملی در راستای اعتلای عدالت فرهنگی جامعه و ترویج فرهنگ مطالعه در كشور.

·        در طرح كتاب من اعضاء كتابخانه های عمومی كشور در صورت مراجعه به كتابخانه محل عضویت خود و موجود نبودن كتاب مورد نیازشان با پر كردن فرم مخصوص، كتاب مورد نیاز خود را درخواست می كنند.

·        اطلاعات كتب مورد نیاز اعضاء از طریق سامانه اینترنتی كتاب من www.booki.ir  مربوط به نهاد كتابخانه های عمومی كشور منتقل می شود و پس از بررسی كتاب به آدرس كتابخانه مدنظر در اسرع وقت ارسال می گردد.

·        اعضاء به فراخور مدرك تحصیلی شان می توانند 4 تا 8 كتاب در سال درخواست دهند.

تاریخچه:

·        طرح تامین منابع كتابخانه ای به درخواست مخاطب جهت افزایش سرانه مطالعه و همچنین تكریم ارباب رجوع به صورت آزمایشی از تابستان 86 در نهاد كتابخانه های عمومی كشور كلید خورد.

·        طرح كتاب من در اردیبهشت ماه 1388 توسط رییس جمهور محترم در نمایشگاه بین المللی كتاب تهران افتتاح شد.

·        این طرح با راه اندازی سامانه فعلی (www.booki.ir) در سال 1388 در یازده استان كشور از جمله خراسان رضوی اجرا شد و پس از بیست و سومین نمایشگاه بین المللی كتاب ( اردیبهشت 1389) در سراسر كشور به اجرا درآمد.

اهداف طرح كتاب من:

·        حركت در راستای عدالت فرهنگی.

·        جذب اساتید، پژوهشگران، نخبگان و دانشجویان به كتابخانه های عمومی و تامین منابع مطالعاتی آن ها.

·        مشاركت اعضای كتابخانه ها.

·        جذب تمامی افراد و اقشار به كتابخانه و تامین نیاز اطلاعاتی آنها و ترویج فرهنگ مطالعه.