تبلیغات
ADS کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی (ع) دزفول

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی (ع) دزفول

ADS
باسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
شورای عالی انقلاب فرهنگی


شورای فرهنگ عمومی 

مصوبه «سند نهضت مطالعه مفید» كه بنا به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی، در جلسه 673 مورخ 4/8/89 شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل به تصویب رسیده است، برای اجراء ابلاغ می¬شود. 

مقدمه:
نقش والا و حساس مطالعه در تكامل فردی و اجتماعی كه در نهایت به پرورش ابعاد كمال آفرین و آسمانی روح بشر نیل می¬كند، انكار ناشدنی است. در بیان اهمیت بنیادین كتاب و كتابخوانی همین بس كه خداوند نخستین خطاب به آخرین فرستاده خویش را با «إقرا» آغاز كرده است و معجزه خاتم پیامبران كتاب می¬باشد. تصریحات مؤكد و مكرر مقام معظم رهبری در باب افزایش مطالعه و كتابخوانی همواره بیانگر اهمیت اساسی این ارزش فرهنگی در جامعه ما بوده و ضرورت توجه بیشتر به آن را نشان می¬دهد. 
در روزگار ما كه رسانه¬های گوناگون برای تصرف سرمایه فكر و اندیشه انسان گوی سبقت از یكدیگر می¬ربایند، وظیفه¬ای خطیر برعهده دستگاه¬های فرهنگی مربوط به حوزه مطالعه قرار دارد. بدون شك ترویج و گسترش فرهنگ مطالعه مفید در كشور، در گرو حمایت همه جانبه سازمان¬ها و نهادهای نظام و توجه خاص مسئولان به این امر است. طرح نهضت مطالعه مفید گامی است در این طریق.

ماده 1- مفاهیم كلیدی
مطالعه: خواندن هر نوع متن مكتوب (نوشتاری، چاپی یا الكترونیكی)  
مطالعه مفید: مطالعه¬ای مفید است كه اولاً معطوف به اثر و نتیجه بوده و دستاوردی علمی، عملی (رفتاری)، ذهنی و یا قلبی داشته باشد؛ و ثانیاً آن دستاورد برای تربیت انگیزه، افزایش تعهد، ارتقای توانایی ذهنی، توسعه دانش كاربردی، ارتقای مهارت عملی و نهایتاً در جهت پرورش و تعالی فرد در راستای به فعلیت رساندن استعدادهای الهی وجود او در یكی از چهار زمینه مذكور باشد. 

ماده 2- هدف اصلی
دستیابی به جایگاه ممتاز در جهان از نظر سرانه مطالعه و به خصوص مطالعه مفید براساس سند چشم¬انداز بخش فرهنگ عمومی در افق ایران 1404

ماده 3- اهداف خرد 
1- افزایش فضای كتابخانه¬های عمومی به میزان 8 متر به ازای هر 100 نفر؛
2- فراهم¬آوری 4 جلد كتاب به ازای هر نفر در كتابخانه¬های عمومی؛
3- عضویت 35درصد جمعیت ایران در كتابخانه¬های عمومی؛
4- توجه به مطالعه غیردرسی و مفید در روند آموزش رسمی كشور؛
5- توجه به مطالعه مفید در برنامه¬های اوقات فراغت

ماده 4- سیاست¬ها
1- ارتقای شاخص¬های كتابخانه¬ای در ابعاد فضا، منابع، عضو و امانت در كتابخانه¬ها؛
2- نهادینه كردن مطالعه مفید به عنوان یك ارزش و عادت عمومی در جامعه؛
3- فراهم سازی زیرساخت¬های فیزیكی، مجازی و انسانی كتابخوانی شایسته ایران اسلامی؛
4- زمینه¬سازی برای هدایت محتوای مطالعه آحاد جامعه؛
5- توسعه فعالیت¬های بین¬المللی در زمینه تولید متون مكتوب، محتوا، كیفیت چاپ و تأثیر آن بر افزایش مطالعه در داخل كشور

ماده 5- طرح¬ها
1- نیازسنجی، تولید، تهیه، سفارش و حمایت از تولید متون مكتوب و رقومی مطالعه مفید برای ایرانیان و فارسی زبانان؛
2- اختصاص ساعت مطالعه مفید در برنامه هفتگی و درسی دانش-آموزان؛
3- ایجاد پیوند مناسب میان ارتقای شغلی با سطح مطالعه مفید و اعتلای دانش عمومی و تخصصی فرد؛
4- ارائه سیرهای مطالعاتی مفید برای دانش¬آموزان و دانشجویان؛
5- تدوین و اجرای طرح جامع مطالعه مفید برای بانوان؛
6- طراحی و اجرای برنامه¬های ویژه و متنوع مطالعه مفید برای خردسالان كمتر از 4 سال؛
7- طراحی و اجرای برنامه¬های ویژه مطالعه مفید برای كودكان قبل از سن دبستان (بین 4 تا 6 سال)
8- اجرای برنامه¬های مطالعه مفید برای گروه¬های خاص (سالمندان، نابینایان، ناشنوایان، معلولین جسمی و ذهنی و...)
9- تدوین و اجرای طرح اصلاح فرهنگ فارغ¬التحصیلی و تقویت فرهنگ عمومی برای كسب دانش در تمام عمر؛
10- ایجاد و توسعه كتابخانه جامع مجازی زبان فارسی برای بهره¬برداری ایرانیان و فارسی زبانان جهان؛
11- طراحی و استقرار زنجیره كتابخانه¬های عمومی در سراسر كشور مطابق نقشه راه توسعه كتابخانه¬ها، با تأكید بر كتابخانه¬های مركزی استان و شهرستان، كتابخانه¬های استاندارد، كتابخانه¬های روستایی و سیار؛
12-  طراحی و استقرار معماری جدید كتابخانه¬های در راستای یادگیری مادام¬¬العمر، ارتقای خلاقیت و نوآوری، عضویت خانوادگی، تولید علم و ایجاد تعاملات محلی، منطقه¬ای و اجتماعی با حفظ حریم زن و مرد و ایجاد فضای امن برای اعضاء؛
13-  تأمین متون مكتوب و منابع مطالعه مفید متناسب با تقسیمات مخاطبان (سنی، جنسیتی، سطح اطلاعات و...)
14-  برنامه¬ریزی در راه¬اندازی و ایجاد و مدیریت مناسب كتابخانه¬های ثابت و سیار در مساجد، مجتمع¬های مسكونی، آپارتمان¬ها، بقاع متبركه و محل¬های تجمع عمومی و مدارس و دانشگاه¬ها و وسایل حمل و نقل عمومی؛
15-  طراحی، مدیریت و هدایت توسعه كتابخانه¬های خانگی و همراه؛
16-  برگزاری انواع جشنواره¬ها و مسابقات مشوق كتابخوانی و نیز معرفی و تبلیغ كتاب¬های مفید؛
17-  استقرار نظام تقدیر و تشویق خیرین كتابخانه¬ساز و اهداگران كتاب و فرهنگ¬سازی در این زمینه؛
18-  استقرار نظام كنترل كیفی چاپ، فضا، منابع، امانت و... ؛
19-  تدوین و اجرای طرح ارتقای منزلت اجتماعی كتابداران به عنوان مشاوران امین؛
20-  احداث فضای كتابخانه¬های عمومی به میزان نیم متر افزایش در هر سال به ازای هر 100 نفر؛
21-  عضویت مردم در كتابخانه¬ با تثبیت نرخ رشد 2% افزایش در هر سال؛
22-  طراحی و اجرای برنامه¬های متنوع رادیو و تلویزیونی جهت افزایش انگیزه مطالعه؛
23-  محرومیت¬زدایی از مناطق محروم در امر مطالعه مفید و فروشگاه¬های كتاب؛
24-  توجه به معرفی و تبلیغ متون مكتوب و محتوای آن در رسانه¬های عمومی؛
25-  تأمین منابع كتابخانه¬های دانشجویی و ایجاد كتابخانه در خوابگاه¬های دانشجویی؛
26-  توسعه دامنه كتابخانه های عمومی از طریق طرح وقف؛
27-  توسعه نمایشگاه¬های ثابت و سیار عرضه متون مكتوب؛
28-  برنامه¬ریزی برای تحول در دوره¬های دانشگاهی كتابداری؛

ماده 6- معرفی و اعضای كمیته
جهت بررسی و پایش تحقق طرح «نهضت مطالعه مفید» كمیته دائمی نهضت مطالعه مفید مركب از نمایندگان واجد اختیارات لازم از «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «نهاد كتابخانه¬های عمومی كشور»، «وزارت آموزش و پرورش»، «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، «سازمان صداوسیما»، «سازمان تبلیغات اسلامی»، «ستاد عالی كانون¬های فرهنگی و هنری مساجد»، «معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری»، «سازمان بسیج مستضعفین»، «سازمان ملی جوانان»، «مركز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری»، «معاونت فرهنگی ستاد كل نیروهای مسلح كشور»، «شورای سیاست¬گذاری ائمه جمعه»، «شورای عالی استان¬ها»، «مركز رسیدگی به امور مساجد»، «كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان» و «جهاد دانشگاهی» تشكیل می¬شود. 
تبصره: سایر دستگاه¬ها و سازمان¬ها برحسب مباحث مطرح در كمیته دعوت خواهند شد. 

ماده 7- ریاست و دبیرخانه كمیته
ریاست كمیته به عهده دبیر شورای فرهنگ عمومی كشور و دبیرخانه آن در نهاد كتابخانه های عمومی كشور مستقر خواهد بود. 

ماده 8- وظایف كمیته 
وظیفه تدوین برنامه¬های هر یك از طرح¬ها، تنظیم وظایف دستگاه¬های مذكور در ماده 7، نظارت بر انجام وظایف و رصد تحقق اهداف و طرح¬ها برعهده كمیته دائمی نهضت مطالعه مفید می¬باشد. این كمیته همچنین موظف است هر سه ماه گزارش خود را به شورای فرهنگ عمومی ارائه دهد. 

ماده 9- كمیته¬های استانی 
به منظور تحقق مفاد طرح «نهضت مطالعه مفید» در سراسر كشور، كمیته¬هایی با تركیب همطراز در ماده 6 در  استان¬ها و شهرستان¬های كشور تشكیل می¬¬گردد. ریاست این كمیته¬ها در استان به عهده رؤسای انجمن كتابخانه¬های عمومی استان «استاندار» و در شهرستان «فرماندار» و دبیر كمیته در استان و شهرستان به ترتیب مدیركل و مدیر نهاد كتابخانه¬های عمومی و دبیرخانه آن نیز در نهاد كتابخانه¬های عمومی هر استان و شهرستان مستقر می¬گردد. 

ماده 10- گزارش و ارزیابی 
هر دستگاه بایستی هر شش ماه یك بار گزارش عملكرد خود را براساس قالب¬های تعیین شده به كمیته دائمی نهضت مطالعه مفید ارائه نماید تا میزان پیشرفت شاخص¬های متخذ از اهداف خرد تعیین گردد. گزارش-های وصولی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و نتایج به «شورای فرهنگ عمومی» ارسال می¬گردد. 

ماده 11- این مصوبه در 11 ماده و یك تبصره در جلسه 673 مورخ 4/8/89 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. 


محمود احمدی¬نژاد
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی


مصوبه جدید (اصلاحیه بند 10 ماده 5)
در راستای اجرای بند 10 ماده پنج سند نهضت مطالعه مفید مصوب جلسه 673 مورخ 4/8/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ایجاد و توسعة كتابخانه جامع مجازی زبان فارسی برای بهره‌برداری ایرانیان و فارسی زبانان جهان، نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور وظیفه دارد كلیة كتاب‌هایی كه توسط ناشرین دولتی، عمومی، حكومتی و ناشرین تحت‌پوشش دستگاه‌های مشمول مادة 222 قانون برنامة پنجم توسعه، منتشر می‌شود را در فضای مزبور قرار دهد. ناشرین و سازمان‌های مذكور موظفند تسهیلات لازم از قبیل ارائة فایل دیجیتال كتاب‌های فوق را به صورت رایگان در اختیار این نهاد قرار دهند. این حكم شامل حقوق مولفین و مترجمین خصوص نمی باشد.

مصوبه جدید (اصلاحیه ماده‌های 7، 9 و 6 سند)
ماده 7- ریاست و دبیرخانه كمیته
ریاست كمیته به عهدة دبیركل نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور و دبیرخانة كمیته در آن نهاد مستقر خواهد بود.
ماده 9- كمیته‌های استانی
به منظور تحقق مفاد طرح «نهضت مطالعه مفید» در سراسر كشور، كمیته‌هایی با حضور مدیران‌كل و رؤسای ادارات همطراز در ماده 6 در استان‌ها و شهرستان‌های كشور تشكیل می‌گردد. ریاست این كمیته‌ها در استان به عهدة رؤسای انجمن كتابخانه‌های عمومی استان «استاندار» و در شهرستان «فرماندار» و دبیر كمیته در استان و شهرستان به ترتیب مدیركل و مدیر نهاد كتابخانه‌های عمومی و دبیرخانة آن نیز در نهاد كتابخانه‌های عمومی هر استانو شهرستان مستقر می‌گردد.
ماده 6- معرفی و اعضای كمیته (اضافه شدن 2 دستگاه به اعضای قبلی)
1- دانشگاه آزاد اسلامی
2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (7)

» رمز موفقیت شما کنکوری‌ها ( 18 تیر 94 )
» درسی که از دانش‌آموزم گرفتم ( 6 خرداد 94 )
» مهارت‌های حضور فعال در کلاس درس ( 21 اردیبهشت 94 )
» دو اصل مهم مطالعه ( 8 فروردین 94 )
» درس هر روز در همان روز، چگونه؟ ( 28 مهر 93 )
» مدیریت منابع مطالعاتی ( 28 مهر 93 )
» یادگیری بهتر در کلاس ( 28 مهر 93 )
» دیدارمدیر کل کتابخانه های عمومی خوزستان با نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه ( 26 مرداد 93 )
» متن کامل مصاحبه جناب آقای سید شکر خدا موسوی نماینده مجلس شورای اسلامی ( 24 مرداد 93 )
» ورشکستگان شب قدر چه کسانی هستند؟ ( 29 تیر 93 )
» آمده ای و عطر حضورت، آرامش بخش شب های تنهایی پدر است. ( 30 فروردین 93 )
» دقیقه‌ی نودی نباشید ( 8 فروردین 93 )
» هر چیزی سر جای خودش ( 8 فروردین 93 )
» تمرین جرات ورزی ( 7 اسفند 92 )
» تاریخ ( 2 اسفند 92 )
» شیوه‌های مطالعه و تکنیک‌های آن ( 21 بهمن 92 )
» رمز موفقیت شما کنکوری‌ها ( 21 بهمن 92 )
» با کتاب خودآموزی ده قدم به هدف نزدیك‌تر شوید ( 18 بهمن 92 )
» نیم‌سال دوم هم‌چون یك دونده ماراتن بدوید ( 18 بهمن 92 )
» شناخت صحیح، مقدمه‌ای برای موفقیت ( 18 بهمن 92 )
» چند عادت خوب برای شروع نیم‌سال دوم(چهامی ها) ( 4 بهمن 92 )
» 10 نکته‌ی مهم برای افزایش درصد عربی (کنکوری ها) ( 4 بهمن 92 )
» نکته‌ای که هر دانش‌آموز کنکوری باید بداند ( 4 بهمن 92 )
» کلیدهای طلایی افزایش تراز ( 4 بهمن 92 )
» نیم‌سال دوم و پالایش منابع مطالعاتی ( 4 بهمن 92 )
» در نیم سال دوم به دنبال اتفاقات بزرگ و مثبت باشید ( 4 بهمن 92 )
» چند عادت خوب برای شروع نیم‌سال دوم ( 4 بهمن 92 )
» مزیت‌های نیم‌سال دوم برای شما چیست؟ ( 4 بهمن 92 )
» یهودشناسی انتقادی و صهیون پژوهی و ماسون شناسی ( 4 بهمن 92 )
» بهشت زیر پای مادران است.... ( 15 دی 92 )
موضوعات

لینکستان

» سازمان كتابخانه ها،موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی
» رابط فرهنگی
» کتابخانه عمومی خلیج فارس عسلویه
» خادم الشهداء
» کتابخانه عمومی رویان(مازندران - رویان)
» کتابخانه عمومی شهدای سردشت دزفول
» کتابخانه عمومی دکتر پاشا دزفول
» کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)دزفول
» روزنوشت(پارسائیان)
» کتابخانه عمومی شهید صارمی بروجرد
» ذاکر نینوا(جوراب باف)
» کتابخانه عمومی 30مهر همدان
» کتابخانه عمومی رهنان
» کتابخانه شهید صدوقی فرادنبه
» کتابخانه عمومی کتالم
» کتابخانه عمومی شهید علی پور یونسی
» کتابخانه عمومی کوثر
» کتابخانه عمومی امام حسین استان همدان
» کتابخانه عمومی امام خمینی (ر) -یزد
» کتابخانه مدرس همدان
» کتابخانه آزدگان همدان
» کتابخانه عمومی شاهد
» کتابخانه عمومی لنگرود
» کتابخانه عمومی الزهرا بجنورد
» کتابخانه شهید ذبیح الله شفیعی
» کتابخانه عمومی دکتر جوادی یزد
» کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) ابرکوه
» کتابخانه عمومی حضرت علی بن موسی الرضا(ع)
» کتابخانه عمومی شاه رکن الدین
» کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)
» کتابخانه عمومی فتح المبین
» کتابخانه عمومی رودبند
» کتابخانه‌های ایران و جهان‎
» کتابخانه عمومی دکتر پاشا
» کتابخانه عمومی غدیر
» پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور
» سامانه مدیرت کتابخانه های عمومی کشور
» پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران
» سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
» سند نهضت مطالعه مفید
» لیست لینک ها

نظرسنجی

نظر شما در خصوص قالب وبلاگ چیست؟آمار بازدید


کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

درباره ما


به کتاب اهمیت بدهیم
کتاب میراثی ماندگار، پدیده ای باشکوه و با ارزش و عنصری رشد افرین و روشنگر در پهنه زندگی بشر است. افتخار ما نیز در این است که فرهنگ باورهای دینی ما – یعنی آیین مقدس اسلام – مبتنی بر ارزش بینش و دانش و ارجمندی کتاب و نگارش است و خداوند منان معجزه ابدی آخرین و محبوب ترین فرستاده اش را یک کتاب قرار داده است.قرآن کریم سرامد همه کتابهای عظیم است.
کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی (ع)/ آدرس دزفول قلعه خیابان طالقانی غربی کوی آیت اله نبوی( ره) (تکیه آزمون) شماره تلفن 2236990
منتظر حضور شما در جمع صمیمی اعضاء کتابخانه هستیم.
ایجاد کننده وبلاگ : مدیر کتابخانهثامن تم