کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی (ع) دزفول به کتاب اهمیت بدهیم کتاب میراثی ماندگار، پدیده ای باشکوه و با ارزش و عنصری رشد افرین و روشنگر در پهنه زندگی بشر است. افتخار ما نیز در این است که فرهنگ باورهای دینی ما – یعنی آیین مقدس اسلام – مبتنی بر ارزش بینش و دانش و ارجمندی کتاب و نگارش است و خداوند منان معجزه ابدی آخرین و محبوب ترین فرستاده اش را یک کتاب قرار داده است.قرآن کریم سرامد همه کتابهای عظیم است. کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی (ع)/ آدرس دزفول قلعه خیابان طالقانی غربی کوی آیت اله نبوی( ره) (تکیه آزمون) شماره تلفن 2236990 منتظر حضور شما در جمع صمیمی اعضاء کتابخانه هستیم. http://bookidez.mihanblog.com 2018-08-18T01:09:09+01:00 text/html 2015-07-09T15:52:05+01:00 bookidez.mihanblog.com مدیر. رمز موفقیت شما کنکوری‌ها http://bookidez.mihanblog.com/post/547 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;">یکی از بزرگ‌ترین اسرار<a href="http://www.kanoon.ir/main/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%AA.htm" data-tip="برای مشاهده مطالب مرتبط کلیک کنید" class="searchCrossRef scr_173"> موفقیت </a>و از مسئولیت‌های اصلی که در برنامه‌ی خود از آن لذت می‌برید، انجام کارهایی است که با تمام فکر و حواستان برای آن‌ها تلاش می‌کنید. وقتی کاری را انجام می‌دهید با توجه به علاقه‌ای که نسبت به آن دارید وقت خود را وقف آن می‌کنید و به بهترین نحو ممکن از عهده‌ی آن برمی‌آیید.</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;" lang="AR-SA">بهترین کارهایی که برای موفقیت خود در نیم‌سال اول انجام دادید چه بوده؟ آیا روش و استراتژی ویژه‌ای داشته‌اید؟</span><span dir="ltr" style=" line-height: 150%;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;" lang="AR-SA">برترین‌های شما ممکن است یکی از این موراد باشد:</span><span dir="ltr" style=" line-height: 150%;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="rtl" style="margin-top:0cm;margin-right: .2pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;">1.<span style=" line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="rtl"></span><span style=" line-height: 150%;" lang="AR-SA">دفتر برنامه‌ریزی </span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="margin-top:0cm;margin-right: .2pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;">2.<span style=" line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="rtl"></span><span style=" line-height: 150%;" lang="AR-SA">کتاب خودآموزی</span><span dir="ltr" style=" line-height: 150%;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="margin-top:0cm;margin-right: .2pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;">3.<span style=" line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="rtl"></span><span style=" line-height: 150%;" lang="AR-SA">جدول جمع‌بندی هدف‌گذاری</span><span dir="ltr" style=" line-height: 150%;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="margin-top:0cm;margin-right: .2pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;">4.<span style=" line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="rtl"></span><span style=" line-height: 150%;" lang="AR-SA">کارنامه ی چندتا از ده‌تا</span><span dir="ltr" style=" line-height: 150%;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="margin-top:0cm;margin-right: .2pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;">5.<span style=" line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="rtl"></span><span style=" line-height: 150%;" lang="AR-SA">کارنامه‌ی جامع تعادلی </span><span dir="ltr" style=" line-height: 150%;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="margin-top:0cm;margin-right: .2pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;">6.<span style=" line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="rtl"></span><span style=" line-height: 150%;" lang="AR-SA">کتاب‌های برنامه‌ای </span><span dir="ltr" style=" line-height: 150%;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="margin-top:0cm;margin-right: .2pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;">7.<span style=" line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="rtl"></span><span style=" line-height: 150%;" lang="AR-SA">برنامه‌ی راهبردی </span><span dir="ltr" style=" line-height: 150%;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="rtl" style="margin-top:0cm;margin-right: .2pt;margin-bottom:10.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:0cm;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.4pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;">8.<span style=" line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="rtl"></span><span style=" line-height: 150%;" lang="AR-SA">برنامه‌ی شخصی </span><span dir="ltr" style=" line-height: 150%;"></span></font></p><font size="2"> <span style=" line-height: 150%;" lang="AR-SA">استراتژی شما برای برتر شدن در نیم‌سال اول کدام‌یک از این موارد بوده و علت آن چیست؟</span> </font> text/html 2015-05-27T15:50:53+01:00 bookidez.mihanblog.com مدیر. درسی که از دانش‌آموزم گرفتم http://bookidez.mihanblog.com/post/544 <font size="2"><br></font><div style="float: left;clear:both;margin: 5px;"><font size="2"><br><img itemprop="image" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/20/13921115Poiif55796.jpg" alt="درسی که از دانش‌آموزم گرفتم"></font></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;">قصد دارم یکی از بهترین و دوست‌داشتنی‌ترین درس‌هایی را که تا کنون از دانش‌آموزانم گرفتم برای شما بیان کنم. از روزی که کارم را شروع کردم گاهی اوقات به دانش‌آموزانی برمی‌‌خوردم که به دنبال شرایط بهتری برای درس خواندن بودند. حرف از فلان سی‌دی آموزشی بود که در بازار نیست و کتاب‌های تستی که اگر داشتند نتیجه‌ی بهتری برای‌شان به ارمغان می‌آورد. حتی گاهی از خواهر یا برادر کوچکی که با شیطنت‌هایش مانع افزایش<a href="http://www.kanoon.ir/main/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2.htm" data-tip="برای مشاهده مطالب مرتبط کلیک کنید" class="searchCrossRef scr_57"> تمرکز </a>آن‌هاست صحبت می‌کردند.</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;" lang="FA">در این میان روزی دانش‌آموزی به گروه من اضافه شد که تعریف سخت‌کوشی‌اش را زیاد شنیده بودم؛ دانش‌آموزی روستایی که برای آمادگی در<a href="http://www.kanoon.ir/main/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1.htm" data-tip="برای مشاهده مطالب مرتبط کلیک کنید" class="searchCrossRef scr_217"> کنکور </a>سال آینده به گروه کانونی ما پیوسته بود. پس از مدتی آشنایی و صحبت با این دختر بسیار سخت‌کوش متوجه شدم که بدون حتی یک کتاب تست و در یک خانواده‌ی پرجمعیت، در اتاقی فاقد وسایل گرمایی در حال تلاش و ممارست برای رسیدن به هدف است و شب‌ها در سکوت، تا دیروقت به مطالعه مشغول است. جالب این‌جاست که فاطمه همیشه خنده بر لب دارد و از این‌که خدا به او سلامتی داده تا بتواند برای آینده‌اش تلاش کند شکرگزار است. </span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;" lang="FA">این دختر خوب، درس بزرگی به من داد. درسی که سال‌ها پیش آقای بعثت علمی، رتبه‌ی 5<a href="http://www.kanoon.ir/main/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1.htm" data-tip="برای مشاهده مطالب مرتبط کلیک کنید" class="searchCrossRef scr_217"> کنکور </a>زبان از پارس‌آباد مغان، با یک جمله‌‌ی زیبا بیان کردند: «درست است که این‌جا اقیانوس نیست، اما مگر نمی‌شود در برکه‌ای بود و بچه‌ی نهنگ شد؟» چه خوب که در میان ما، دانش‌آموزان زیادی وجود دارند که از تمام نعمت‌هایی که خدا در اختیارشان قرار داده برای رشد و پیشرفت استفاده می‌کنند. قطعاً همه‌ی ما از نعمت‌های بی‌شماری برای ساختن آینده‌مان برخورداریم؛ فقط به قول سهراب سپهری:</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;" lang="FA">چشم‌ها را باید شست؛ جور دیگر باید دید.</span></font></p><font size="2"> </font> text/html 2015-05-11T18:02:36+01:00 bookidez.mihanblog.com مدیر. مهارت‌های حضور فعال در کلاس درس http://bookidez.mihanblog.com/post/548 <font size="2"><br></font><div style="float: left;clear:both;margin: 5px;"><font size="2"><br><img itemprop="image" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/20/13921115P2n587j135.JPG" alt="مهارت‌های حضور فعال در کلاس درس"></font></div><p class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;">1- پیش از حضور در کلاس با پیش‌خوانی مطلب، آمادگی قبلی ذهنی داشته باشید. در چنین حالتی شما از پیش آماده هستید تا به نکات مهم و اصلی که سر کلاس مطرح می‌شود توجه کنید و ابعاد هر مطلب را به درستی درک کنید. این کار<a href="http://www.kanoon.ir/main/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2.htm" data-tip="برای مشاهده مطالب مرتبط کلیک کنید" class="searchCrossRef scr_57"> تمرکز </a>شما را بالا می‌برد و باعث افزایش کیفیت مطالعه‌تان خواهد شد.</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;" lang="FA">2- مهارت گوش دادن به درس را به خوبی فرابگیرید. شنیدن با گوش دادن تفاوت دارد. یادتان باشد شما برای هدف والایی در راه کسب علم و دانش به مدرسه می‌روید. همین هدف باید انگیزه‌ای برای گوش دادن شما فراهم آورد. پس سعی کنید شنونده‌ی خوبی باشید.</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;" lang="FA">3- گوش دادن سر کلاس را با سرعت کلام معلمتان هماهنگ کنید. در کلاس معلم‌هایی که مطالب درسی را سریع بیان می‌کنند باید پیوسته هوشیار باشید تا نکات مهم درس را از دست ندهید. در کلاس معلم‌هایی که با سرعت کم‌تر و شمرده صحبت می‌کنند امکان اندیشیدن به مسائل خارج از بحث برای شما فراهم می‌شود. باید تلاش کنید تا توجهتان به معلم بیش‌تر شود و با یادداشت کردن از حواس‌پرتی جلوگیری کنید.</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;" lang="FA">4- هم‌زمان با گوش دادن، یادداشت هم بردارید و نکات مهم درس را بنویسید. بعد از اتمام تدریس معلم اگر نکته‌ی مهمی مانده که یادداشت نکرده‌اید همان موقع در جزوه‌ی خود بنویسید.</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;" lang="FA">5- می‌توانید برای دقت و<a href="http://www.kanoon.ir/main/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2.htm" data-tip="برای مشاهده مطالب مرتبط کلیک کنید" class="searchCrossRef scr_57"> تمرکز </a>بیش‌تر هنگام تدریس، نزدیک‌‌تر به معلم و تخته بنشینید تا تنها به آن‌چه معلم می‌گوید توجه کنید.</span></font></p><font size="2"> <span style=" line-height: 150%;" lang="FA">6- یکی از مهم‌ترین راه‌های یادگیری، پرسیدن است. هر مطلبی را که در فهم آن تردید دارید بپرسید. علاوه بر آن سعی کنید در فعالیت کلاسی حضور فعال داشته باشید.</span> </font> text/html 2015-03-28T20:11:50+01:00 bookidez.mihanblog.com مدیر. دو اصل مهم مطالعه http://bookidez.mihanblog.com/post/552 <font size="2"><br> </font><div style="float: left;clear:both;margin: 5px;"><font size="2"><br></font> <font size="2"><img itemprop="image" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/20/13930106P24opmb172.jpg" alt="دو اصل مهم مطالعه"></font></div><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="2"><span style=" line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span style=" line-height: 115%;">دو اصل مهم مطالعه عبارتند از :</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="rtl" style="text-indent:-18.0pt; mso-list:l1 level1 lfo1"><font size="2"><span style=" line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style=" line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="rtl"></span><span style=" line-height: 115%;" lang="FA">وضوح و شفافیت</span><span dir="ltr" style=" line-height: 115%;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="rtl" style="text-indent:-18.0pt; mso-list:l1 level1 lfo1"><font size="2"><span style=" line-height: 115%; font-family: Symbol;">·<span style=" line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="rtl"></span><span style=" line-height: 115%;" lang="FA">تعادل</span><span dir="ltr" style=" line-height: 115%;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="2"><span style=" line-height: 115%;" lang="FA">هر کدام از این دو اصل در ایجاد و افزایش کیفیت مطالعه نقش مستقیمی دارند و از طرفی افزایش کیفیت مطالعه به دلیل منتهی شدن به نتیجه ی مطلوب باعث افزایش کمیت آن نیز می شود ، لذا رعایت این اصل ها یک امر مهم می باشد. در مسیر یک ساله ی مطالعه برای<a href="http://www.kanoon.ir/main/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1.htm" data-tip="برای مشاهده مطالب مرتبط کلیک کنید" class="searchCrossRef scr_217"> کنکور </a>برنامه ها و پروژه ها متفاوت و متعدد هستند که یکی از مهم ترین و کلیدی ترین آن ها ایستگاه جبرانی دوران طلایی نوروز است که به جرات می توان گفت عملکرد مناسب در این بازه باعث تغییر نتیجه ی<a href="http://www.kanoon.ir/main/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1.htm" data-tip="برای مشاهده مطالب مرتبط کلیک کنید" class="searchCrossRef scr_217"> کنکور </a>می شود.</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="2"><span style=" line-height: 115%;" lang="FA">البته با توجه به شرایط خاص این دوران اعم از : تعطیلی مدارس ( بی برنامگی ) ، تفریحات و مهمانی ها ، محدودیت زمان ، حجم بالای درس ها و ... نیاز مبرم به یک برنامه ی اصولی و واقع بینانه احساس می شود که در این برنامه رعایت دو اصل فوق الذکر باعث ارتقاء کیفیت برنامه و موثر بودن بیشتر آن در رسیدن به هدف می شود ، پس لازم است به موارد زیر توجه داشته باشید : </span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="rtl" style="text-indent:-18.0pt; line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo2"><font size="2"><span style=" line-height: 150%; font-family: Symbol;">·<span style=" line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="rtl"></span><span style=" line-height: 150%;" lang="FA">توجه به عمومی و اختصاصی ( تعادل )</span><span dir="ltr" style=" line-height: 150%;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="text-indent:-18.0pt; line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo2"><font size="2"><span style=" line-height: 150%; font-family: Symbol;">·<span style=" line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="rtl"></span><span style=" line-height: 150%;" lang="FA">استفاده از خلاصه نویسی ها و کتاب خودآموزی در کنار کتاب های تستی و نوروز ( تعادل )</span><span dir="ltr" style=" line-height: 150%;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="text-indent:-18.0pt; line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo2"><font size="2"><span style=" line-height: 150%; font-family: Symbol;">·<span style=" line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="rtl"></span><span style=" line-height: 150%;" lang="FA">تکمیل تمام قسمت های تابلوی نوروزی (&nbsp; وضوح و شفافیت )</span><span dir="ltr" style=" line-height: 150%;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="rtl" style="text-indent:-18.0pt; line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo2"><font size="2"><span style=" line-height: 150%; font-family: Symbol;">·<span style=" line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="rtl"></span><span style=" line-height: 150%;" lang="FA">برنامه ریزی روزانه ( وضوح و شفافیت )</span><span dir="ltr" style=" line-height: 150%;"></span></font></p><font size="2"> <span style=" line-height: 150%; font-family: Symbol;">·<span style=" line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="rtl"></span><span style=" line-height: 150%;" lang="FA">تکمیل دفتر برنامه ریزی ( وضوح و شفافیت )</span> </font> text/html 2014-10-20T16:56:55+01:00 bookidez.mihanblog.com مدیر. درس هر روز در همان روز، چگونه؟ http://bookidez.mihanblog.com/post/565 <font size="2"><br> </font><div style="float: left;clear:both;margin: 5px;"><font size="2"><br></font> <font size="2"><img itemprop="image" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/20/13930727Pt88323984.JPG" alt="درس هر روز در همان روز، چگونه؟"></font></div><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">دانش‌آموزان عزیز! در هر مقطع و رشته‌ای هستید سعی كنید با شروع سال تحصیلی حداقل در درس‌های اختصاصی، درس هر روز را در همان روز بخوانید؛ یعنی درسی را كه آموزگار در مدرسه به شما آموخته است همان روز در برگشت به خانه خوب بخوانید و پس از حل تمرین‌ها و مثال‌های كتاب درسی چند تمرین یا تست را به صورت تشریحی حل كنید.</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;" lang="AR-SA">این روش حداقل&nbsp; 2 بازده مفید و خوب دارد:</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;" lang="AR-SA">1- یادگیری شما در همان روز بیش‌تر خواهد بود، علاوه بر این وقت كم‌تری نیاز دارد.</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;" lang="AR-SA">2- شما برای امتحان و امتحانك‌های آموزگار در جلسه یا جلسه‌های بعد آماده هستید و فقط نیاز به تكرار تمرین‌ها و نكات مهم آن درس دارید.</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;" lang="AR-SA">البته باید سعی كنید با حل تست در چند روز بعدی و تبدیل یادگیری ناقص به كامل و نكته‌برداری از تست‌ها این روش را تكمیل كنید.</span><span dir="ltr" style=" line-height: 150%;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="ltr"><font size="2"><span style="">&nbsp;</span></font></p><font size="2"> </font> text/html 2014-10-20T10:56:13+01:00 bookidez.mihanblog.com مدیر. مدیریت منابع مطالعاتی http://bookidez.mihanblog.com/post/564 <font size="2"><br> </font><div style="float: left;clear:both;margin: 5px;"><font size="2"><br></font> <font size="2"><img itemprop="image" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/20/13930727P261341979.jpg" alt="مدیریت منابع مطالعاتی"></font></div><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">با آغاز سال تحصیلی دانش‌آموزان مصمم با پیوستن به برنامه‌ی کانون وارد جریان رقابت مطالعاتی می‌شوند ولی در این بین میزان پیشرفت افراد، متفاوت است. انتخاب منابع مطالعاتی درست سهم بسیاری در میزان پیشرفت دانش‌آموزان دارد. در این یک سال این انتخاب برای کنکوری‌ها اهمیت دوچندان دارد که وقت خود را با تست‌های غیر استاندارد تلف نکنند. امسال زمان دانش‌آموزان به‌ویژه کنکوری‌ها آن‌قدر نیست که همه‌ی تست‌ها را کار کنند. به منظور آمادگی برای آزمون، بهتر است نمونه‌ی تست‌های گذشته طراحان را بررسی کنید تا با خط فکری طراحان و تیپ‌بندی سؤالات آشنا شوید. سؤالات کنکور سال‌های گذشته بهترین منبع برای مطالعه هستند. وجود کتاب زیاد برای یک درس مانع تمرکز شماست. حال اگر سؤالات کنکور سال‌های گذشته کافی نبود می‌توانید به سؤالات تألیفی نیز بپردازید.</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;" lang="FA">آغاز سال تحصیلی بهانه‌ای برای یک شروع خوب با منابع مطالعاتی درست است. پس به فکر پیشرفت خود باشید.</span></font></p><font size="2"> </font> text/html 2014-10-20T10:55:23+01:00 bookidez.mihanblog.com مدیر. یادگیری بهتر در کلاس http://bookidez.mihanblog.com/post/563 <font size="2"><br> </font><div style="float: left;clear:both;margin: 5px;"><font size="2"><br></font> <font size="2"><img itemprop="image" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/20/13930727P33l162207.jpg" alt="یادگیری بهتر در کلاس"></font></div><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">با بازگشایی مدارس دانش‌آموزان قسمت عمده‌ای از وقت روزانه‌ی خود را در مدرسه سپری می‌کنند. حضور در مدرسه و کلاس درس برای یاد گرفتن درس‌ها ضروری است ولی برای این‌که این درس‌ها را بهتر یاد بگیرید باید مواردی را مد نظر داشته باشید. تمرکز در کلاس و خوب گوش دادن به سخنان دبیر کار شما را در منزل راحت‌تر کرده و بازه‌ی زمانی لازم برای ادراک را کاهش می‌دهد. بهتر است با چند راهکار ساده یادگیری خود را در کلاس بهتر کرده و با انرژی دوچندان در کلاس حاضر شوید:</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;" lang="FA">1. <strong>پیش‌خوانی: </strong>قبل از حضور در کلاس سعی کنید مطلبی را که در کلاس قرار است تدریس و مورد بحث قرار گیرد پیش‌خوانی کنید. هدف از انجام این کار، درک کامل متن و مبحث مربوط نیست بلکه شما به صورت اجمالی باید فصل را بررسی کنید تا در کلاس، ذهن فعالی داشته باشید. برای این موضوع سعی کنید به عناوین و سرفصل‌ها نگاه کوتاهی بیندازید. </span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style=" line-height: 150%;" lang="FA">2. <strong>سؤال‌گذاری: </strong>بعد از مطالعه‌ی اجمالی فصل، ناخودآگاه سؤالاتی در مورد مباحث مربوط به ذهن شما خواهد رسید. حل چند تست می‌تواند حس کنجکاوی شما در حیطه‌ی مبحث تدریس‌شده را تقویت کند و موجب افزایش تمرکز شما در حین تدریس معلم شود. به خاطر داشته باشید منظور از حل چند تست هدف آموزشی نیست. هدف در این مسیر یافتن راهی برای آشنایی با تعداد بیش‌تری سؤال در زمینه‌ی مبحث مورد نظر در ذهن‌تان است. </span></font></p><font size="2"> </font> text/html 2014-08-17T10:49:30+01:00 bookidez.mihanblog.com مدیر کتابخانه دیدارمدیر کل کتابخانه های عمومی خوزستان با نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه http://bookidez.mihanblog.com/post/562 <div class="center-news-content"><p style="text-align: justify; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%; font-family: '2 Nazanin'; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان، ناصر صالحی نسب نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی در بازدیدی سرزده به اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان و دیدار با مدیرکل گفت: هدف من از این دیدار که بدون اطلاع قبلی و در اولین ساعات کاری اولین روز هفته انجام شده، صرفاً تقدیر و تشکر از مدیرکل، مسئولان، کارشناسان و خصوصاً کتابداران به عنوان سرمایه های اصلی که صادق ترین و تأثیرگذارترین نیروهای فرهنگی که همواره با دانش و صبر و وقار خاص خود به فرهنگ عمومی جامعه خدمت می کنند، می باشد. لذا از شما می خواهم که مراتب سلام و احترام و تکریم مرا به تک تک کتابداران ابلاغ کنید</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: '2 Nazanin'" dir="ltr"><font face="Calibri">.</font></span><span style="line-height: 115%; font-family: '2 Nazanin'; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%; font-family: '2 Nazanin'; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">ناصر صالحی نسب افزود: تلاش های صورت گرفته در عرصه کتابخانه های عمومی در دشت آزادگان و هویزه افتخار آفرین است اما برای ارائه الگوی موفقی از کتابخانه های عمومی ضروری است در شهرهای مرزی بهترین خدمات ارائه گردد تا مسئولان کشور عراق به موفقیت های نظام مقدس جمهوری اسلامی رشک برده و برکات انقلاب اسلامی را ببینند</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: '2 Nazanin'" dir="ltr"><font face="Calibri">.</font></span><span style="line-height: 115%; font-family: '2 Nazanin'; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%; font-family: '2 Nazanin'; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تأکید کرد: نهاد کتابخانه های عمومی یک نهاد فرهنگی پیشرو با اهداف و برنامه های مدون و روشن است و امروز با مدیریت توانای جناب آقای مختارپور که خود از نویسندگان و دلسوختگان نظام است آینده روشن و رو به تعالی خواهد داشت</span><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: '2 Nazanin'" dir="ltr"><font face="Calibri">.</font></span><span style="line-height: 115%; font-family: '2 Nazanin'; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%; font-family: '2 Nazanin'; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">وی ضمن اعلام آمادگی خود برای هرگونه همکاری با نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: فضای مجلس در سالی که مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کردند، کاملاً حمایتی است. </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%; font-family: '2 Nazanin'; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">صالحی نسب در پایان تصریح کرد: قوانین مرتبط با نهاد کتابخانه های عمومی نیاز به ضمانت های اجرایی قویتر دارند. همچنین سهم نهاد کتابخانه های عمومی در بودجه کشور کافی نیست و با این رشد و توسعه خیره کننده در سطح کشور نیاز به اعتبارات بیشتری وجود دارد فلذا جا دارد نهاد ارتباطات بیشتری با نمایندگان مجلس برقرار کند.</span></p></div> text/html 2014-08-15T10:17:26+01:00 bookidez.mihanblog.com مدیر کتابخانه متن کامل مصاحبه جناب آقای سید شکر خدا موسوی نماینده مجلس شورای اسلامی http://bookidez.mihanblog.com/post/561 <p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 21.466665267944336px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">او از سرزمین نجابت های برهنه و کار است! سرزمینی که در ترکیب ساده خویش، برهنگی نجابت و سختی کار، درون مایه های اصیل و محتوای غنی گفتمان&nbsp;&nbsp;هایش را شکل می دهد. سخنانش بوی نخل، بوی کارون، بوی شرجی و مخلوطی از سادگی، صراحت و صداقت دارد. مرد 51 ساله که در دوران رشادت های این ملت فرمانده سپاه اهواز بود و امروز تمام قد نماینده مردم چهار شهرستان اهواز، باوی، حمیدیه و&nbsp;&nbsp;کارون در مجلس شورای اسلامی است. سیدشکرخدا موسوی برای جلسه&nbsp;&nbsp;دو ساعته دعوت می شود اما سه ساعت پای صحبت ها و درد دل ها و ایده های مدیرکل ، معاونین، روسای ادارات ستادی و کارشناسان اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان می نشیند و می گوید و می شنود و بدین سان عزم خود را برای رشد و توسعه&nbsp;&nbsp;کتابخانه های عمومی جزم می کند.</font><font face="B Nazanin" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></font></span></b></p><div><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: جناب آقای موسوی امروز 3 ساعت در جمع مدیر کل کتابخانه های عمومی استان و معاونین و روسای ادارات و کارشناسان این اداره کل گفتید و شنیدید! چه نتیجه ای گرفتید؟<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: من به دعوت آقای لفته منصوری مدیر کل کتابخانه های عمومی استان در این جلسه حضور یافتم. ایشان ارتباط خوبی با نمایندگان مجلس دارد. گزارشهای تفصیلی از استان و به تفکیک حوزه های انتخابیه برای نمایندگان می فرستد و خوشبختانه از آن دسته مدیرانی هستند که به نقش و جایگاه نمایندگان آگاهی دارند و در ارتباط موثر با آنها موفق عمل کردند. جلسه ی خیلی خوب بود و گزارش دقیقی از موفقیت ها و مشکلات ارائه دادند که به نظر من می تواند برای دستگاه های اجرایی استان به ویژه سازمان ها و ادارات فرهنگی الگو باشد.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: خوب آقای موسوی از کتاب و کتابخوانی و کتابخانه بگویید؟<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: افتخار ما مسلمانان این است که معجزه پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) از نوع کتاب است. شرافت و منزلت کتاب و کتابت در اسلام تا حدی است که خداوند به قلم و آنچه که می نویسد قسم یاد می کند. اولین آیاتی که بر سینه پیامبر اکرم(ص) نازل شد، فرمان به خواندن داده شده است. جالب است بدانید که قرآن اسم مشتق و مهموز است و از ماده قرأ(به معنای تلاوت) است که این مصدر به معنای مفعول(مقروع) است؛ یعنی خوانده شده یا خواندنی است.</font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: خیلی خوب اما ما به عنوان مسلمانان در رابطه با کتاب در طراز دین مان عمل کردیم!؟ یعنی شکاف بین هست و باید چقدر است؟<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: این درست است و یک بحث تاریخی و اجتماعی می طلبد. من یک مثالی خدمت شما می زنم در ایران نخستین چاپخانه فارسی چهار قرن پس از اختراع چاپ ، در سال 1806 میلادی دایر می شود می خواهم این نتیجه را بگیرم که فرهنگ مکتوب نسبت به فرهنگ شفاهی ضعیف تر است.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: برگردیم به موضوع کتابخانه های عمومی می خواهم از شما بپرسم شما کدامیک از این واژه ها کتاب، کتابخانه، کتابدار، کتابخوان، کتابفروش و ناشر کتاب را مهمتر یا به تعبیری اولی تر می بینید؟<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: ببینید اینها&nbsp;&nbsp;یک زنجیره هستند و زنجیر همیشه از ضعیفترین حلقه خود پاره می شود. الآن کشور ما از نظر چاپ کتاب جزء ده کشور اول دنیا است. در سال 1392 تعداد 66100 عنوان کتاب چاپ شد که از این تعداد 35417 عنوان برای اولین بار و 30683 عنوان چاپ مجدد بوده و در همین خوزستان خودمان 233 عنوان کتاب توسط 45 ناشر فعال از میان 72 ناشر استان منتشر شده است که اولا: باید ببینیم که چرا 27 ناشر خوزستانی فعال نیستند و ثانیا: چرا ناشران فعال این قدر کم کار هستند. حتما مشکلاتی وجود دارد که همه ما باید دست به دست هم دهیم تا شاهد رونق این صنعت فرهنگی باشیم. اما در کل وضعیت نشر کشور خوب است. یعنی دو حلقه که تعداد ناشران و تیراژ کتاب در ایران وضعیت مناسبی دارد حالا در استان ما ضعف هایی وجود دارد که باید مرتفع گردد.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: پس از نظر شما حلقه های ناشران و تیراژ کتاب قوی هستند؟!<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">ج: بله واقعا در این زمینه بستر مهیا شده است. البته می دانید علت این موفقیت ناشی از حضور نهادهای مردمی و شخصیت های فرهنگی است چون که ناشران موسسه مردمی&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">–</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">&nbsp;فرهنگی هستند و نویسندگان که سرمایه های ملی هستند. پس نتیجه می گیریم که هرگاه در عرصه فرهنگ زمینه و بستر ایجاد شود شاهد رشد و توسعه خواهیم بود. فرهنگ را باید مدیریت کرد نه کنترل! مقام معظم رهبری همواره در زمینه های مختلف خواستار اندیشه و تدبیر هستند! در حوزه کتاب و بطور کلی فرهنگ عمومی نظرات دقیق و راهگشایی ارائه دادند.</span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><br></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: وضعیت توزیع کتاب را چگونه می بینید؟ اگر چرخه این محصول فرهنگی را بخواهیم توصیف کنیم تولید کتاب مسئولیت مشترک نویسنده و ناشر است، توزیع کتاب رسالت کتابخانه های عمومی و اختصاصی و نیز کتابفروشی ها است و مصرف کتاب که توسط جامعه انجام می شود. خوب این حلقه ها چقدر مستحکم هستند؟<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: سوال مهمی است در استان ما 394 کتابفروشی وجود دارد. البته تعداد زیادی از این کتابفروشی ها سوپر مارکت فرهنگی هستند یعنی از نوشت افزار و اسباب بازی فرهنگی تا کیف و کفش و روپوش مدرسه عرضه می کنند؛ حالا این به دلیل وضعیت اقتصادی است. عموم کتابفروشی ها توسط انسانهای فرهنگی و شریف و علاقمند اداره می شود والاّ اگر درد فرهنگ نداشتند سرمایه خود را در هر شغلی می زدند سودآوری بیشتری داشتند! به این دلیل چرخه توزیع کتاب از طریق کتابفروشی ها وضعیت مناسبی ندارد. اگر غیر از این بود مردم این همه از نمایشگاههای کتاب داخل استان و نمایشگاه بین المللی کتاب تهران استقبال نمی کردند.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: در رابطه با کتابخانه های عمومی وضعیت چگونه است؟<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: به نظر من کتابخانه های عمومی وضعیت خوبی در سالهای اخیر پیدا کردند. در گزارشی که آقای منصوری ارائه داد خوزستان دارای 214 کتابخانه عمومی است که 163 کتابخانه از اینها نهادی هستند و استان خوزستان در این شاخص مقام اول کشور را دارد حتی از پایتخت بیشتر کتابخانه نهادی داریم. اما در کل یعنی کتابخانه های نهادی و مشارکتی رتبه خوزستان بعد از تهران و اصفهان سوم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;می شود. این آمار خیره کننده است، افتخار آفرین است و من صمیمانه به آقای منصوری و همکارانش تبریک می گویم.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: وضعیت کتابخانه های عمومی در کشور چگونه است؟<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: آن هم همینطور است در سالهای اخیر اتفاقات خوبی افتاده است. بر&nbsp;&nbsp;اساس آمار خرداد ماه نهاد کتابخانه های عمومی کشور، تعداد 3177 کتابخانه عمومی در کشور ثبت شده است. حالا اگر آمار تعداد کتابخانه های دانشگاهی و اختصاصی سازمان ها و شرکت ها را هم در استان و کشور به این عدد بیفزاییم آمار امیدوار کننده خواهد بود. من جا دارد از آقای مهندس واعظی و آقای مهندس ملک احمدی تشکر کنم و همچنین برای آقای علیرضا مختارپور که اخیرا دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور شدند آرزوی موفقیت کنم. یکی از ویژگیهای خوب آقای مختارپور این است که ایشان خودشان اهل کتاب است یعنی نویسنده هستند و با توجه به مسئولیتهای پیشین خود وضعیت نشر کتاب را خوب می شناسند و از سویی با برنامه و تفکر سنجیده کار می کنند، تیم خوبی را هم با خودشان همراه کردند که جای امیدواری دارد.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: خوب اینها کافی است؟! یعنی ما با این وضعیت به همان طراز اسلامی – ایرانی خود می رسیم؟<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">ج: با نظر شما موافق هستم. نهاد کتابخانه های عمومی یک نهاد اجتماعی است. یعنی اینکه فلسفه وجودی کتابخانه برای پاسخگویی به نیاز ضروری جامعه ایجاد شده و دارای الگوهای ثابت رفتاری است. می گویند کتابخانه عمومی برای یادگیری مادام العمر ایجاد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;می شود. شما ببینید در سنت اسلامی&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">–</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">&nbsp;ایرانی ما کتابخانه توسط مردم و نخبگان ایجاد شده است. کتابخانه های امروزین حدود صد سال پیش و با ظهور مشروطیت و انحلال حکومت قاجار و توسعه فضای سیاسی و اجتماعی بوجود آمدند. در سنت اسلامی هم کتابخانه از مسجد برخاسته است. من توسعه کتابخانه های عمومی را نشانه ای از استمرار آزادی های مدنی در جامعه خودمان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;می بینم. یعنی اینکه جمهوری اسلامی ایران به طور ذاتی با گسترش کتابخانه های عمومی آزادی های مصرح در قانون اساسی را تضمین کرده است. این استراتژی است و تاکتیک نیست!<o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: منظورتان از " نهاد اجتماعی" چیست؟ علاقه دارم که بیشتر توضیح دهید؟<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: یعنی علت محدثه و مبقیه کتابخانه عمومی مردم هستند. در گذشته کتابخانه ساکن بود، یک مخزن بود، یک سالن مطالعه؛ الآن تاکید بر حرکت است، حرکت ذخیره ی کتابخانه، تجدید شدن دائمی، دیالوگ مستمر بین اندیشه ها، اندیشه نویسنده و اندیشه خواننده و اینجا نقش کتابداران برجسته می شود. کتابداران نگهبانان کتاب نیستند، بلکه نقش میانی بین اندیشه ی نویسنده کتاب و و اندیشه کتابخوان را بر عهده دارند. به همین جهت در تاریخ اسلام و ایران کتابداران همان دانشمندان بودند.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: کتابداران نقش میانی را بین نویسنده کتاب و خواننده آن دارند! تعبیر جالبی است!<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: کار کتابداری دو ویژگی جالب دارد که در کمتر شغلی دیده می شود یکی انسان مدار است یعنی همواره تعامل انسانی بین کتابدار و مراجعه کننده به کتابخانه وجود دارد. ثانیا خدمات محور است یعنی رساندن اطلاعات مناسب (دقیق، صحیح و مرتبط) در کمترین وقت به استفاده کننده نیازمند. فکر می کنم کتابداران به گونه ای معلمان و پرستاران جامعه هستند.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: ظاهرا تعداد کتابخوانان یا به اصطلاح کتابداران اعضای کتابخانه ها مطلوب نیست؟<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: بله بر اساس آمار نهاد کتابخانه های عمومی در خرداد ماه امسال 2534905 نفر عضو کتابخانه های عمومی کشور هستند که استان خوزستان با 199504 نفر عضو بعد از استان تهران قرار می گیرد. یعنی بیش از 4 درصد کل اعضای کتابخانه های عمومی کشور خوزستانی هستند. در اینجا هم باید از تمامی کتابداران خوب خوزستانی تشکر کنم که توانستند با ایجاد محیطی آرام و دلپذیر در کتابخانه های عمومی عضو جذب کنند. این کار کوچکی نیست. لذا در این شاخص هم به آقای منصوری و تک تک کتابداران و کادر فنی و اداری شان نمره مثبت می دهم.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: باید ببینیم که این اعضاء چقدر کتاب می خوانند؟ و چقدر از کتابخانه برای مطالعه کتابهای درسی استفاده می کنند؟ یعنی اینها عضو مخزن کتابخانه یا عضو سالن آن هستند؟!<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: این بحث مهمی است، اما نافی این موفقیت ها نمی شود. بالاخره در کل کشور این وضعیت نگران کننده وجود دارد که همه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;می دانیم سرانه مطالعه پایین است و این در شأن ملت بزرگ و فرهنگی ایران نیست. حالا من آن چنان به آمار و ارقامی که گاهی اوقات داده می شود اعتقاد چندانی ندارم. اما همین قدر باید بگویم که فقط کتاب خوب خواندن هنر نیست بلکه&nbsp;&nbsp;خوب کتاب خواندن هم هنر است! یعنی روش صحیح مطالعه را باید به کودکان و نوجوانان و جامعه آموزش داد. در خانواده، در مدرسه، در کتابخانه باید روش صحیح مطالعه آموزش داده شود. ما بلد نیستیم مطالعه کنیم.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">س: فقط این نیست! جامعه ما پرسشگر نیست! همتی که ظرفیت فرهنگی ما مصروف پاسخ محوری می کند صرف پرسش نمی کند؟</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">ج: پیش نیاز امر توسعه فرهنگی " نیاز " است. متأسفانه در جامعه ما و حتی در قشر فرهنگی نسبت به مطالعه احساس نیاز نمی شود و این آسیب جدی است. شما ببینید در کشور ما چقدر شرکت وجود دارد که به جای دانشجو کارشناسی ارشد و دکتری پایان نامه و مقاله&nbsp;</span></b><b><span dir="ltr" style="line-height: 18.399999618530273px;">ISI</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">&nbsp;و&nbsp;</span></b><b><span dir="ltr" style="line-height: 18.399999618530273px;">ISC</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">&nbsp;می نویسد. خوب در نظام علمی کشور این یک فاجعه بزرگ است.&nbsp;&nbsp;این کار به تنهایی از عهده کتابخانه های عمومی بر نمی آید بلکه نظام فرهنگی ما در این خصوص اولا: باید احساس خطر بکند ثانیا: برنامه داشته باشد ثالثا: همتی برای اجرای برنامه هایش به کار ببندد. مقام معظم رهبری آژیر خطر را خیلی وقت پیش به صدا درآوردند. ایشان در یک مطلبی فرمودند: " من هر زمانی که به یاد کتاب و وضع کتاب در جامعه خودمان می افتم، قلبا غمگین و متاسف می شوم"<o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: با این همه تفاصیل برای رسیدن به افق ایران در سال 1404 که به ازای هر 100 نفر، 8 مترمربع فضای کتابخانه ای و 400 جلد کتاب و 35 درصد جمعیت استان باید عضو کتابخانه ها باشند فاصله داریم؟<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: بله فاصله داریم. اما به نظر من آنچه در خوزستان مصداق واقعی " جهاد" است کارهای قابل ستایش اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان است. در سال جاری تا قبل از ماه مبارک رمضان 10 کتابخانه را کلنگ زنی کردند. در روزهای آینده 3 کتابخانه در اهواز و 1 کتابخانه در ایذه آماده کلنگ زنی است. همچنین 4 کتابخانه در گتوند، مسجدسلیمان و ایذه آماده افتتاح است. خوب اینها در شرایطی است که بیش از 55 درصد اعتبارات عمرانی نهاد کتابخانه های عمومی استان کاهش یافته است. به نظر من یکی از برجستگی های مدیریت آقای منصوری بهره وری در منابع استانی است. او به خوبی توانسته است از امکانات عمومی استان و خیرین به نفع کتابخانه های عمومی استفاده کند.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: شما خوب می دانید که اینها رشد است یعنی افزایش کمی! در حالیکه توسعه افزایش کیفی است! آیا در آنچه که شما دیده و شنیده اید توسعه هم در کتابخانه های عمومی استان ایجاد شده است؟!<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: بله من شهادت می دهم که این حرکت نظام واره کمی و همراه با تغییرات کیفی بوده است. گرچه محاسبه افزایش کیفیت و اصولا توسعه در مقطع زمانی نسبتا طولانی ممکن است. اما از قراین و شواهد کار اینگونه برداشت می شود که فعالیتهای ارزشمندی هم در سطح نهاد کتابخانه های عمومی کشور و هم در سطح استان انجام شده که من به آن خوشبین هستم.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: می توانید نمونه هایی را ذکر کنید؟<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: یکی از کارهای خوبی که در نهاد کتابخانه های عمومی به خوبی از آن استفاده کرده اند، موضوع نرم افزارهای " مدیریت" است. مثلا امروز مرا عضو کتابخانه مرکزی استان خوزستان کردند. اما نرم افزاری به نام سامان دارند که از طریق آن دسترسی ام را به 1300 کتابخانه عمومی در سراسر کشور باز کردند. امانت بین کتابخانه ای رویداد مهمی است که فکر نمی کردم حالا حالاها در کشور ما اتفاق بیفتد . من در پروفایل خودم می توانم درخواست کتاب کنم ، جستجو داشته باشم و سطح دسترسی من به تمام کتابخانه هایی است که تحت این نرم افزار عمل می کنند و در سراسر کشور است؛ یا نرم افزار نظارتی به نام "سپهر" دارند که قادر است 300 فاکتور را در 12 بخش کتابخانه بررسی و ارزیابی و نمره دهد. جالب است که حتی عملکرد مدیر کل را در هر کتابخانه ای نمره می دهد و بر این اساس نمره کتابدار، مسئول کتابخانه، نمره رئیس شهرستان و خود کتابخانه را تعیین می کند و این خیلی مهم است. کدام دستگاه فرهنگی مجهز به این سیستم های قوی نظارتی مدیریت است؟! یا ایران نمایه را دارند که اخیرا تحت وب قرار داده شده و بیش از 1600000 مقاله برای استفاده پژوهشگران در آن قابل عرضه است.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: کلید توسعه سازمان ها نیروی انسانی کارآمد است! وضعیت نیروی انسانی اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان را چگونه ارزیابی می کنید؟<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: سرمایه انسانی بالاترین و با ارزش ترین سرمایه و بزرگترین دارایی هر سازمانی محسوب می شود. تنها سرمایه ای که با استفاده بیشتر کاهش نیافته و بصورت فزآینده توسعه پیدا می کند " منابع انسانی" است. خوشبختانه آنچه که من دیدم "جوان گرایی" به عنوان یکی از مزایای مطلق اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان نسبت به دیگر سازمان های فرهنگی استان وجود دارد. به طوریکه گزارش دادند متوسط سن کارکنان 36 سال و متوسط سابقه کار یا تجربه آنها 9 سال می باشد. از کل 383 نفر پرسنل اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان 146 نفرآنها ظرف 2 سال اخیر استخدام شدند؛ یعنی 38 درصد کل پرسنل! خوب باید به این رشد و توسعه آفرین گفت. این تعداد نیرویی که در کتابخانه های عمومی ظرف این دوسال جذب شدند معادل یا بیشتر از کل نیروهای جذب شده بعد از انقلاب بسیاری سازمان های دیگر است. این شایسته تقدیر است. نکته جالب اینکه از نظر سطح تحصیلات هم سازمان بی رقیبی است در این مجموعه 383 نفری، 203 نفر کارشناس و 49 نفر کارشناس ارشد و دو معاون آقای منصوری مدرک دکتری دارند. بومی گرایی هم ویژگی دیگر این مجموعه جوان و تحصیلکرده است بطوریکه کلکسیونی از همه اقوام عزیز خوزستانی هستند. مطلب بعدی بیش از 54 درصد کتابداران استان را خانم ها تشکیل می دهند و این اتفاق میمون و مبارکی است.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: با این وجود از آنجاییکه کتاب یار مهربان و بی زبان است و کتابخانه آرام است. خود به خود، مسئولان این حوزه کار تبلیغی و اطلاع رسانی جدی نمی کنند؟<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">ج: برعکس من فکر می کنم جریان اطلاع رسانی خوبی سازماندهی کردند. در دو سال اخیر اخبار و پیامکهای زیادی در حوزه کتابخانه های عمومی تولید شده است. مهمتر اینکه با هوشمندی توانستند شهر اهواز و دیگر شهرهای استان را "نشانه گذاری" کنند. این مطلب مهمی است که کتابخانه به عنوان یک نشانه فرهنگی، یک میعادگاه برای تحولات فکری و اندیشگی مطرح شود. شما ببینید یک زمانی حسینیه اعظم اهواز برای انقلابیون یک میعادگاه بود، زمانی مرقد علی بن مهزیار اهوازی یا مسجدی یا حسینیه ای در اهواز یا هر شهرستان دیگر استان! فکر می کنم در دو سال اخیر با کارهایی که انجام دادند و تفکری که پشت سر کارهاشان بود توانستند کتابخانه مرکزی استان را در کنار آن مکان های شریف به عنوان خاستگاه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در فضای عمومی جامعه مطرح کنند. شما به تحولات فرهنگی و اجتماعی استان نگاه کنید نقطه عزیمت بسیاری از فعالیتهای جدی یا از درون کتابخانه یا از اطراف آن برخاسته است. از مبارزه با مواد مخدر تا حلقه حفاظت از کارون؛ از بین الحرمین تا کنسرت های موسیقی؛ از نقد های جدی کتاب تا مانورهای مختلف اجتماعی- سیاسی&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">–</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">&nbsp;نظامی و ورزشی و نمایشگاههای فرهنگی و هنری و فستیوالها از دور و بر این کتابخانه برمی خیزد. گو اینکه هر کس می خواهد صدایش شنیده شود از بام کتابخانه مرکزی استان خوزستان فریاد می زند! بنابراین معتقدم بدون هیاهو کارهای جدی در حوزه اطلاع رسانی کتاب و کتابخانه های عمومی در اهواز و استان به عمل آوردند و من این را به حساب تفکر قوی و برنامه های خوب و پیگیریهای جدی این مجموعه می گذارم.<o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: و اما در پایان علاقه دارم یک نقد جدی به کتابخانه های عمومی بفرمایید؟<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">ج: من فکر می کنم در کنار همه این موفقیت ها ضروری است همه ما کمک کنیم که " جریان سازی فرهنگی" مورد نظر مقام معظم رهبری تحقق یابد. با ادبیات نو در موضوعات فرهنگی در حافظه ی مردم و در گستره مردم تداوم داده شود. گفتمان فرهنگی مبتنی بر تاریخ اسلامی و ایرانی و ادبیات غنی فرهنگی ضرورت جامعه امروز ما است. این گفتمان باید اجتماعی باشد، تاثیرگذار باشد و استمرار یابد. این نقدی است که نه تنها بر کتابخانه های عمومی بلکه بر همه سازمان های فرهنگی و حتی مساجد ما قابل طرح است. فکر می کنم دستگاه های فرهنگی در طراز شاخص های مقام معظم رهبری نیستند. معظم له در سخنرانی نوروزی خودشان در مشهد مقدس به این نکته اشاره کردند.</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">س: جناب آقای موسوی امروز 3 ساعت در جمع مدیر کل کتابخانه های عمومی استان و معاونین و روسای ادارات و کارشناسان این اداره کل گفتید و شنیدید! چه نتیجه ای گرفتید؟</span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: من به دعوت آقای لفته منصوری مدیر کل کتابخانه های عمومی استان در این جلسه حضور یافتم. ایشان ارتباط خوبی با نمایندگان مجلس دارد. گزارشهای تفصیلی از استان و به تفکیک حوزه های انتخابیه برای نمایندگان می فرستد و خوشبختانه از آن دسته مدیرانی هستند که به نقش و جایگاه نمایندگان آگاهی دارند و در ارتباط موثر با آنها موفق عمل کردند. جلسه ی خیلی خوب بود و گزارش دقیقی از موفقیت ها و مشکلات ارائه دادند که به نظر من می تواند برای دستگاه های اجرایی استان به ویژه سازمان ها و ادارات فرهنگی الگو باشد.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: خوب آقای موسوی از کتاب و کتابخوانی و کتابخانه بگویید؟<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: افتخار ما مسلمانان این است که معجزه پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) از نوع کتاب است. شرافت و منزلت کتاب و کتابت در اسلام تا حدی است که خداوند به قلم و آنچه که می نویسد قسم یاد می کند. اولین آیاتی که بر سینه پیامبر اکرم(ص) نازل شد، فرمان به خواندن داده شده است. جالب است بدانید که قرآن اسم مشتق و مهموز است و از ماده قرأ(به معنای تلاوت) است که این مصدر به معنای مفعول(مقروع) است؛ یعنی خوانده شده یا خواندنی است.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: خیلی خوب اما ما به عنوان مسلمانان در رابطه با کتاب در طراز دین مان عمل کردیم!؟ یعنی شکاف بین هست و باید چقدر است؟<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: این درست است و یک بحث تاریخی و اجتماعی می طلبد. من یک مثالی خدمت شما می زنم در ایران نخستین چاپخانه فارسی چهار قرن پس از اختراع چاپ ، در سال 1806 میلادی دایر می شود می خواهم این نتیجه را بگیرم که فرهنگ مکتوب نسبت به فرهنگ شفاهی ضعیف تر است.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: برگردیم به موضوع کتابخانه های عمومی می خواهم از شما بپرسم شما کدامیک از این واژه ها کتاب، کتابخانه، کتابدار، کتابخوان، کتابفروش و ناشر کتاب را مهمتر یا به تعبیری اولی تر می بینید؟<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: ببینید اینها&nbsp;&nbsp;یک زنجیره هستند و زنجیر همیشه از ضعیفترین حلقه خود پاره می شود. الآن کشور ما از نظر چاپ کتاب جزء ده کشور اول دنیا است. در سال 1392 تعداد 66100 عنوان کتاب چاپ شد که از این تعداد 35417 عنوان برای اولین بار و 30683 عنوان چاپ مجدد بوده و در همین خوزستان خودمان 233 عنوان کتاب توسط 45 ناشر فعال از میان 72 ناشر استان منتشر شده است که اولا: باید ببینیم که چرا 27 ناشر خوزستانی فعال نیستند و ثانیا: چرا ناشران فعال این قدر کم کار هستند. حتما مشکلاتی وجود دارد که همه ما باید دست به دست هم دهیم تا شاهد رونق این صنعت فرهنگی باشیم. اما در کل وضعیت نشر کشور خوب است. یعنی دو حلقه که تعداد ناشران و تیراژ کتاب در ایران وضعیت مناسبی دارد حالا در استان ما ضعف هایی وجود دارد که باید مرتفع گردد.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: پس از نظر شما حلقه های ناشران و تیراژ کتاب قوی هستند؟!<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">ج: بله واقعا در این زمینه بستر مهیا شده است. البته می دانید علت این موفقیت ناشی از حضور نهادهای مردمی و شخصیت های فرهنگی است چون که ناشران موسسه مردمی&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">–</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">&nbsp;فرهنگی هستند و نویسندگان که سرمایه های ملی هستند. پس نتیجه می گیریم که هرگاه در عرصه فرهنگ زمینه و بستر ایجاد شود شاهد رشد و توسعه خواهیم بود. فرهنگ را باید مدیریت کرد نه کنترل! مقام معظم رهبری همواره در زمینه های مختلف خواستار اندیشه و تدبیر هستند! در حوزه کتاب و بطور کلی فرهنگ عمومی نظرات دقیق و راهگشایی ارائه دادند.<o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: وضعیت توزیع کتاب را چگونه می بینید؟ اگر چرخه این محصول فرهنگی را بخواهیم توصیف کنیم تولید کتاب مسئولیت مشترک نویسنده و ناشر است، توزیع کتاب رسالت کتابخانه های عمومی و اختصاصی و نیز کتابفروشی ها است و مصرف کتاب که توسط جامعه انجام می شود. خوب این حلقه ها چقدر مستحکم هستند؟<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: سوال مهمی است در استان ما 394 کتابفروشی وجود دارد. البته تعداد زیادی از این کتابفروشی ها سوپر مارکت فرهنگی هستند یعنی از نوشت افزار و اسباب بازی فرهنگی تا کیف و کفش و روپوش مدرسه عرضه می کنند؛ حالا این به دلیل وضعیت اقتصادی است. عموم کتابفروشی ها توسط انسانهای فرهنگی و شریف و علاقمند اداره می شود والاّ اگر درد فرهنگ نداشتند سرمایه خود را در هر شغلی می زدند سودآوری بیشتری داشتند! به این دلیل چرخه توزیع کتاب از طریق کتابفروشی ها وضعیت مناسبی ندارد. اگر غیر از این بود مردم این همه از نمایشگاههای کتاب داخل استان و نمایشگاه بین المللی کتاب تهران استقبال نمی کردند.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: در رابطه با کتابخانه های عمومی وضعیت چگونه است؟<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: به نظر من کتابخانه های عمومی وضعیت خوبی در سالهای اخیر پیدا کردند. در گزارشی که آقای منصوری ارائه داد خوزستان دارای 214 کتابخانه عمومی است که 163 کتابخانه از اینها نهادی هستند و استان خوزستان در این شاخص مقام اول کشور را دارد حتی از پایتخت بیشتر کتابخانه نهادی داریم. اما در کل یعنی کتابخانه های نهادی و مشارکتی رتبه خوزستان بعد از تهران و اصفهان سوم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;می شود. این آمار خیره کننده است، افتخار آفرین است و من صمیمانه به آقای منصوری و همکارانش تبریک می گویم.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: وضعیت کتابخانه های عمومی در کشور چگونه است؟<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: آن هم همینطور است در سالهای اخیر اتفاقات خوبی افتاده است. بر&nbsp;&nbsp;اساس آمار خرداد ماه نهاد کتابخانه های عمومی کشور، تعداد 3177 کتابخانه عمومی در کشور ثبت شده است. حالا اگر آمار تعداد کتابخانه های دانشگاهی و اختصاصی سازمان ها و شرکت ها را هم در استان و کشور به این عدد بیفزاییم آمار امیدوار کننده خواهد بود. من جا دارد از آقای مهندس واعظی و آقای مهندس ملک احمدی تشکر کنم و همچنین برای آقای علیرضا مختارپور که اخیرا دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور شدند آرزوی موفقیت کنم. یکی از ویژگیهای خوب آقای مختارپور این است که ایشان خودشان اهل کتاب است یعنی نویسنده هستند و با توجه به مسئولیتهای پیشین خود وضعیت نشر کتاب را خوب می شناسند و از سویی با برنامه و تفکر سنجیده کار می کنند، تیم خوبی را هم با خودشان همراه کردند که جای امیدواری دارد.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: خوب اینها کافی است؟! یعنی ما با این وضعیت به همان طراز اسلامی – ایرانی خود می رسیم؟<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">ج: با نظر شما موافق هستم. نهاد کتابخانه های عمومی یک نهاد اجتماعی است. یعنی اینکه فلسفه وجودی کتابخانه برای پاسخگویی به نیاز ضروری جامعه ایجاد شده و دارای الگوهای ثابت رفتاری است. می گویند کتابخانه عمومی برای یادگیری مادام العمر ایجاد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;می شود. شما ببینید در سنت اسلامی&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">–</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">&nbsp;ایرانی ما کتابخانه توسط مردم و نخبگان ایجاد شده است. کتابخانه های امروزین حدود صد سال پیش و با ظهور مشروطیت و انحلال حکومت قاجار و توسعه فضای سیاسی و اجتماعی بوجود آمدند. در سنت اسلامی هم کتابخانه از مسجد برخاسته است. من توسعه کتابخانه های عمومی را نشانه ای از استمرار آزادی های مدنی در جامعه خودمان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;می بینم. یعنی اینکه جمهوری اسلامی ایران به طور ذاتی با گسترش کتابخانه های عمومی آزادی های مصرح در قانون اساسی را تضمین کرده است. این استراتژی است و تاکتیک نیست!<o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: منظورتان از " نهاد اجتماعی" چیست؟ علاقه دارم که بیشتر توضیح دهید؟<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: یعنی علت محدثه و مبقیه کتابخانه عمومی مردم هستند. در گذشته کتابخانه ساکن بود، یک مخزن بود، یک سالن مطالعه؛ الآن تاکید بر حرکت است، حرکت ذخیره ی کتابخانه، تجدید شدن دائمی، دیالوگ مستمر بین اندیشه ها، اندیشه نویسنده و اندیشه خواننده و اینجا نقش کتابداران برجسته می شود. کتابداران نگهبانان کتاب نیستند، بلکه نقش میانی بین اندیشه ی نویسنده کتاب و و اندیشه کتابخوان را بر عهده دارند. به همین جهت در تاریخ اسلام و ایران کتابداران همان دانشمندان بودند.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: کتابداران نقش میانی را بین نویسنده کتاب و خواننده آن دارند! تعبیر جالبی است!<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: کار کتابداری دو ویژگی جالب دارد که در کمتر شغلی دیده می شود یکی انسان مدار است یعنی همواره تعامل انسانی بین کتابدار و مراجعه کننده به کتابخانه وجود دارد. ثانیا خدمات محور است یعنی رساندن اطلاعات مناسب (دقیق، صحیح و مرتبط) در کمترین وقت به استفاده کننده نیازمند. فکر می کنم کتابداران به گونه ای معلمان و پرستاران جامعه هستند.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: ظاهرا تعداد کتابخوانان یا به اصطلاح کتابداران اعضای کتابخانه ها مطلوب نیست؟<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: بله بر اساس آمار نهاد کتابخانه های عمومی در خرداد ماه امسال 2534905 نفر عضو کتابخانه های عمومی کشور هستند که استان خوزستان با 199504 نفر عضو بعد از استان تهران قرار می گیرد. یعنی بیش از 4 درصد کل اعضای کتابخانه های عمومی کشور خوزستانی هستند. در اینجا هم باید از تمامی کتابداران خوب خوزستانی تشکر کنم که توانستند با ایجاد محیطی آرام و دلپذیر در کتابخانه های عمومی عضو جذب کنند. این کار کوچکی نیست. لذا در این شاخص هم به آقای منصوری و تک تک کتابداران و کادر فنی و اداری شان نمره مثبت می دهم.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">س: باید ببینیم که این اعضاء چقدر کتاب می خوانند؟ و چقدر از کتابخانه برای مطالعه کتابهای درسی استفاده می کنند؟ یعنی اینها عضو مخزن کتابخانه یا عضو سالن آن هستند؟!<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ج: این بحث مهمی است، اما نافی این موفقیت ها نمی شود. بالاخره در کل کشور این وضعیت نگران کننده وجود دارد که همه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;می دانیم سرانه مطالعه پایین است و این در شأن ملت بزرگ و فرهنگی ایران نیست. حالا من آن چنان به آمار و ارقامی که گاهی اوقات داده می شود اعتقاد چندانی ندارم. اما همین قدر باید بگویم که فقط کتاب خوب خواندن هنر نیست بلکه&nbsp;&nbsp;خوب کتاب خواندن هم هنر است! یعنی روش صحیح مطالعه را باید به کودکان و نوجوانان و جامعه آموزش داد. در خانواده، در مدرسه، در کتابخانه باید روش صحیح مطالعه آموزش داده شود. ما بلد نیستیم مطالعه کنیم.<o:p></o:p></font></span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">س: فقط این نیست! جامعه ما پرسشگر نیست! همتی که ظرفیت فرهنگی ما مصروف پاسخ محوری می کند صرف پرسش نمی کند؟</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;"><o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">ج: پیش نیاز امر توسعه فرهنگی " نیاز " است. متأسفانه در جامعه ما و حتی در قشر فرهنگی نسبت به مطالعه احساس نیاز نمی شود و این آسیب جدی است. شما ببینید در کشور ما چقدر شرکت وجود دارد که به جای دانشجو کارشناسی ارشد و دکتری پایان نامه و مقاله&nbsp;</span></b><b><span dir="ltr" style="line-height: 18.399999618530273px;">ISI</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">&nbsp;و&nbsp;</span></b><b><span dir="ltr" style="line-height: 18.399999618530273px;">ISC</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 18.399999618530273px;">&nbsp;می نویسد. خوب در نظام علمی کشور این یک فاجعه بزرگ است.&nbsp;&nbsp;این کار به تنهایی از عهده کتابخانه های عمومی بر نمی آید بلکه نظام فرهنگی ما در این خصوص اولا: باید احساس خطر بکند ثانیا: برنامه داشته باشد ثالثا: همتی برای اجرای برنامه هایش به کار ببندد. مقام معظم رهبری آژیر خطر را خیلی وقت پیش به صدا درآوردند. ایشان در یک مطلبی فرمودند: " من هر زمانی که به یاد کتاب و وضع کتاب در جامعه خودمان می افتم، قلبا غمگین و متاسف می شوم"<o:p></o:p></span></b></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><br></p></div> text/html 2014-07-20T08:54:20+01:00 bookidez.mihanblog.com مدیر کتابخانه ورشکستگان شب قدر چه کسانی هستند؟ http://bookidez.mihanblog.com/post/555 <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(245, 245, 245);">مرحوم ملکی تبریزی در کتاب المراقبات خود که به مراقبت های ماه های قمری می پردازد، درباره درک شب قدر می نویسد: برادرم! آیا به خاطر آمادگی برای این مجلس، به اندازه‏ای که شایسته است؛ تلاش نموده و از رستگاران خواهی شد یا با غفلت خود این فرصت را از دست داده و از جمله ورشکستگان خواهی بود؟<br><br>این استاد اخلاق می نویسد: یقین داشته باش اگر از این کرامت غفلت کرده و با کوتاهی خود، آن را از بین ببری و در روز قیامت آنچه را که دیگران با سعی کامل به آن رسیده‏اند ببینی، به حسرتی دچار می‏شوی که آتش جهنم و عذاب دردناک در مقابل آن کوچک است و به همین جهت در آن روز با ورشکستگان پشیمان صدا می‏زنی «افسوس که جانب خدا را رعایت ننموده و در حق خود ظلم و تفریط نمودم و وعده‏های خدا را مسخره کردم» در حالی که پشیمانی سودی نداشته و درهای توبه و جبران بسته و آثار اعمال و نتایج آن آشکار شده است.<br><br>بنابراین قبل از این که به خاطر کوتاهی و از بین بردن فرصت ها ملامت شوی؛ خود را سرزنش کن و قبل از اینکه به تو بگویند چرا کرامت پروردگار جهانیان را کوچک شمردی؟ خود، این مطلب را در نظر بگیر و قبل از اینکه به حساب تو رسیدگی شود؛ خود و سرمایه‏ات را حسابرسی کن.<br><br>سزاوار است وقتی که شب قدر نزدیک می‏شود شوق بنده مومن به رسیدن به کرامت هایی که در این شب برای او مهیا شده است؛ افزون گردیده، کرامت مقام بالا و مجلس حضور پروردگار جهانیان و تقدیس خداوند آسمان‏ها و زمین و اعمالی را که با حال و اخلاص و حضور و رقّت و صفای او و رضایت مولایش مناسبتر است، برای شب خود انتخاب کرده و در این مورد از خدای متعال کمک گرفته و از خلفای او یاری بجوید.<br><br class="Apple-interchange-newline"></p>